ΤΕΣΤ: Πόσες αριθμητικές παραστάσεις του Δημοτικού μπορείτε να λύσετε σωστά;


Οι εξισώσεις που ακολουθούν δίνονται σε παιδικά του δημοτικού για να εξασκήσουν τα μαθηματικά τους και να ακονίσουν το μυαλό τους. Πόσες από αυτές μπορείτε να βρείτε σωστά;

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις